Smeltende is & hævede Seas

Brug målinger fra to synkroniserede satellitter, et forskerhold fra University of Colorado rapporterer, at i løbet af de 7 år perioden 2003 til 2010, 4300 milliarder tons af verdens isen smeltede og flød ud i havet, der bidrager til en halv tomme (1,3 cm) stigning i verdensomspændende ocean niveauer. Som globale klima bliver stadigt varmere, ocean vand vil også varmt og udvide. Jordens polarkalotterne, gletsjere og iskapper smelter på et stadigt hurtigere tempo og verdenshavene vil holde stigende. Den øvre ende af et stigende havniveau rækkevidde forudsagt af Intergovernmental Panel on Climate Change viser verdenshavene kan stige med 2 fod (60cm) i 2100. Andre klimaændringsmodeller prognose stigninger på 3,3 fod (1m) eller højere. I begge tilfælde vil kystlinjen samfund og lavtliggende øer være i væsentlig risiko ved udgangen af dette århundrede.

Gordon Om Gordon

Ved at skrive sin roman tsunami Gordon Gumpertz gjorde omfattende forskning på pladetektonik og havbunden geologi til at give dette arbejde af fiktion en autentisk atmosfære.

Sig din mening