Gordon Gumpertz

За Gordon Gumpertz

В написването му роман TSUNAMI, Гордън Gumpertz направил задълбочени изследвания на тектониката на плочите и по морското дъно геология да се даде тази работа на фантастика автентична атмосфера.

Знаете ли, че?

Има едно природно бедствие да се случи ....

Гледайте този видеоклип